Login

Register

Login

Register

Годишен абонамент

240.00 лв.

Членството в асоциацията предоставя:

– Членство в общност със сходни интереси в сферата на черупковите плодове
– Контакти с хора от всички звена на веригата в производството, преработката и маркетинга на черупкови плодове:

 • Селскостопанство
 • Доставчици на посадъчен материал, ПРЗ, оборудване и инвентар
 • Специализирани селскостопански услуги
 • Преработвателната индустрия от сектора
 • Доставчици на оборудване и ноу-хау
 • Технологична експертиза
 • Реализация
 • Вътрешен и външен пазар
 • Свързани институции
 • Държавна и местна администрация
 • Лицензирани услуги
 • Специализирана информация в базата данни на асоциацията по конкретни теми от целия цикъл на продукта.