Login

Register

Login

Register

Материали за членове на асоциацията

Производство

Почви
Сортове
Напояване
Складиране
Бране
Растителна защита
Първична преработка

Първична преработка

Белене
Сушене
Сортиране

Преработка

Трошене
Сортиране ядки
Микробиология
Пакетиране
Складиране

Пазарна информация

Анализи
Исторически цени

Свържете се с нас

+359 889 417 868

ГР. СОФИЯ, 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 98

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Заедно в развитието на селското стопанство,
производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване на качеството и повишаване продуктивността на дейностите, свързани с производството, преработката и реализацията на продукцията.