Login

Register

Login

Register

Полезни връзки

Асоциацията като връзка и възможност за създаване на контакти с хора и институции от всички звена на веригата в производството, преработката и маркетинга на черупкови плодове

Държавни институции

Министерство на земеделието, храните и горите

Държавен фонд земеделие

Българска агенция по безопасност на храните

Институт по овощарство – Пловдив

Националната асоциация на младите фермери в България

Партньори

Свържете се с нас

+359 889 417 868

ГР. СОФИЯ, 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 98

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Заедно в развитието на селското стопанство,
производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване на качеството и повишаване продуктивността на дейностите, свързани с производството, преработката и реализацията на продукцията.