Login

Register

Login

Register

Членство

Какво получавате?

Селскостопанство

♣ Доставчици на посадъчен материал, ПРЗ, оборудване и инвентар
♣ Специализирани селскостопански услуги

Преработвателната индустрия от сектора

♣ Доставчици на оборудване и ноу-хау
♣ Технологична експертиза

Възможности за реализация

♣ Вътрешен и външен пазар

Свързани институции

♣ Държавна и местна администрация
♣ Лицензирани услуги

 

Членство: в общност със сходни интереси в сферата на черупковите плодове.

Контакти: с хора от всички звена на веригата в производството, преработката и маркетинга на черупкови плодове

Информираност: Специализирана информация в базата данни на асоциацията по конкретни теми от целия цикъл на продукта.

Цена: 240.00 лв/година

Попълнете завление за членство онлайн

  1. Изтеглете заявлението за членство
  2. Попълнете своите данни
  3. Прикачете заявлението в регистрационната форма.
  4. Платете своята членска такса, за да получите достъп.

Регистрация

Моля, уверете се, че сте свалили и попълнили заявлението за членство и сте се запознали с устава на Асоциацията.

Свържете се с нас

+359 889 417 868

ГР. СОФИЯ, 1680, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 98

Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

Заедно в развитието на селското стопанство,
производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване на качеството и повишаване продуктивността на дейностите, свързани с производството, преработката и реализацията на продукцията.